VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Styrning och ledning av VästKom

VästKom har en styrelse bestående av 16 ledamöter. Dessa väljs av föreningsstämman året efter ett valår och nomineras av medlemmarna, det vill säga kommunalförbunden. Varje förbund nominerar fyra ledamöter.

VästKom är kommunalförbundens länsgemensamma samverkansaktör som företräder och biträder i samverkansfrågor och förhandlingar, med fokus på kommunal hälso- och sjukvård inklusive dess digitalisering, med ett tydligt 49-perspektiv.

Här nedan presenteras vår nya styrelse från Föreningsstämman 30 mars 2023.

Ordförande | Beslutsfattande Arbetsutskottet
Miguel Odhner (S)

Kungälvs kommmun
Göteborgsregionens Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Kungälvs kommun

Jonas Attenius (S)
Göteborgs Stad
Göteborgsregionens Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen Göteborgs Stad

Axel Josefson (M)
Göteborgs Stad
Göteborgsregionens Kommunalförbund
2:e vice ordförande kommunstyrelsen i Göteborgs Stad

Marith Hesse (M)
Partille kommmun
Göteborgsregionens Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Partille kommun

Beslutsfattande Arbetsutskottet
Ulf Olsson (S)

Borås Stad
Boråsregionens Sjuhärads Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Borås Stad

Bengt Hilmersson (C)
Vårgårda kommun
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
1:e vice ordförande kommunstyrelsen i Vårgårda kommun

Ulf Dahlberg (S)
Marks kommun
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Marks kommun

Annette Carlson (M)
Borås Stad
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
2:e vice ordförande kommunstyrelsen i Borås Stad

Vice ordförande | Beslutsfattande Arbetsutskottet
Peter Eriksson (M)

Trollhättans Stad
Fyrbodals Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Trollhättans Stad

Benny Augustsson (S)
Vänersborg kommun
Fyrbodals Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Vänersborg kommun

Liselotte Fröjd (M) 
Tanums kommun
Fyrbodal Kommunalförbund
Ordförande i kommunstyrelsen i Tanums kommun

Dan Nyberg (S) 
Vänersborg kommun
Fyrbodal Kommunalförbund
Ordförande Socialnämnden i Vänersborg kommun

Beslutsfattande Arbetsutskottet
Theres Sahlström (M)
Skövde kommun
Ordförande Skaraborgs Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Skövde kommun

Daniel Andersson (M)
Essunga kommun
1:e vice ordförande Skaraborgs Kommunalförbund
Ordförande kommunstyrelsen i Essunga kommun

Adam Johansson (M)
Falköpings kommun
2:e vice ordförande i Skaraborgs Kommunalförbund
Ordförande i kommunstyrelsen i Falköpings kommun

Jan Hanna (S)
Tibro kommun
3:e vice ordförande Skaraborgs Kommunalförbund
Ordförande i kommunstyrelsen i Tibro kommun

Ann-Charlotte Järnström

Kristina Lännergren

Direktör VästKom

Tel. 0730-23 20 30

E-post:kristina@vastkom.se

Mötesdagar 2024

  • Torsdag 1 februari
  • Torsdag 21 mars
  • Torsdag 23 maj
  • Torsdag 29 augusti
  • Torsdag 10 oktober
  • Torsdag 12 december

Protokoll

Dokumentation

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se