VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Grafisk identitet

VästKom, Västsvenska Kommunalförbundens samorganisation arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland. Vår grafiska identitet återspeglar våra ägares grafiska profilmaterial.

Logotyp

VästKoms logotype utgår från den geografiska placeringen av de fyra kommunalförbunden. På den del av länet som Kommunalförbundet geografiskt har sin hemvist återfinns deras profilfärg i VästKoms logotype. Logotypen ska användas till att likforma och stärka all kommunikation.

VästKoms logotype ska användas i ändamål där vår verksamhet presenteras. Proportion och konstruktion av logotypen får inte ändras.

Här hittar du olika varianter av VästKoms logotyp:

Färger

Färgerna i logotypen återanvänds på VästKoms hemsida samt i övrigt profilmaterial för VästKom.

Typsnitt

I VästKoms profilmaterial används teckensnittet Corbel. Såväl i rubriker som i brödtext.

Kartfunktion

VästKom tillhandahåller en kartbild över kommunerna i Västra Götalands län. Kartbilden kan med fördel användas vid presentationer och exempelvis jämförelser. Respektive kommuns geografiska yta kan färgläggas. Varje färg kan ges en förklaringstext.

De kartbilder som VästKoms kartfunktion resulterar i får användas vidare enligt följande licens.

Följande hänvisning ska finnas i anslutning till bilden: VästKom, www.vastkom.se

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se