VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Firmatecknare

På styrelsemötet 2023-12-12 beslutades att VästKoms firma tecknas av ordförande Miguel Odhner, vice ordförande Peter Eriksson samt VästKoms Direktör, två i förening.

Styrelsen beslutade att VästKoms Direktör ensam tecknar VästKoms firma för löpande förvaltningsåtgärder.

 

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se