VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Digital verksamhets-utveckling

Ett av VästKoms ansvarsområden är Verksamhetsutveckling som stöds av IT. För detta område har VästKom en enhet som kallas "enheten för Digital verksamhetsutveckling".

Enheten ansvarar för den regionala struktur som möjliggör påverkan och förankring på regionala och nationella aktörer. Samordningsstrukturen möjliggör också att kraftsamling sker i egna kommunala projekt för kommunerna i länet tillsammans med kommunalförbunden.

Samordningsstrukturen leds av Strategiska Styrgruppen för Verksamhetsutveckling med stöd av IT (SSVIT).

 

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se