VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Prenumerera på nyheter från VästKom.se

Avsluta eller ändra din prenumeration

Ange din e-postadress och välj "förändra prenumeration" för att se vilka prenumerationer som du har till den angivna e-postadressen.

För att avsluta prenumerationen klickar du ur den markerade rutan och väljer "förändra prenumeration".

Senast publicerad | karl.fors@vastkom.se