VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kommunal primärvård i annan kommun

De 49 kommunerna har ansvar för kommunal primärvård (hemsjukvård) i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland.

Kommunerna har ansvar för att ge kommunal primärvård (hemsjukvård) till personer i ordinärt boende inom Västra Götaland, oavsett om personen är kommuninvånare eller inte. Samtliga landsting i landet har ett avtal, det så kallade riksavtalet för utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen för sjukvård i annan kommun.

VästKom rekommenderar kommunerna att följa detta avtal sinsemellan.

Kommunal primärvård (tidigare Hemsjukvård) i annan kommun

Rekommenderat belopp för 2024 är 828:-/timma för kommunal primärvård i annan kommun.

Ärendet
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa ersättningsnivå för kommunal primärvård som utförs av annan kommun än hemkommunen.

Kommunal primärvård
För sjukvård som utgår ifrån beslut av sjuksköterska och behandling som beslutas av arbetsterapeut eller fysioterapeut, rekommenderas kommunerna att under 2024 följa det belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är för 2024 satt till 828 kr/timma.

Hemtjänst i annan kommun

Enligt ett styrelsebeslut 2023-12-12 upphör VästKom med att rekommendera belopp för Hemtjänst i annan kommun.

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se