VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nyhetsarkiv
Välfärdsutveckling

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Välfärdsutveckling


Nyheter

  • Rekommenderad ersättning för Kommunal primärvård för 2024
    Beloppet för ersättning för 2024 är satt till 828:-/timma för kommunal primärvård i annan kommun.
    Läs mer

  • Hälso- och sjukvårdsavtal och samsyn Kommunal Primärvård
    På uppdrag av VästKoms styrelse våren 2023, har ett kommungemensamt arbete genomförts med syfte att nå enighet på kommunsidan om avtalsform för nytt hälso- och sjukvårdsavtal och samsyn kring kommunal...
    Läs mer

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se