VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nyhetsarkiv
Välfärdsutveckling

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Välfärdsutveckling


Nyheter

  • Resursfordon för hemtransport av brukare i dagverksamhet som uppvisar symptom under vistelse i verksamheten
    Resenärer som uppvisar symptom kan och ska inte resa med den särskilda kollektivtrafiken, detta för att minimera risken för smittspridning till andra som är i behov av dag- och omsorgsresor, färdtjäns...
    Läs mer

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad