VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nyhetsarkiv
Välfärdsutveckling

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Välfärdsutveckling


Nyheter

  • Elevens hälsa i fokus - regiongemensam databas
    Projektet Elevens Hälsa i Fokus arbetar för att det ska bli möjligt att jämföra och analysera data om elevers hälsa under skolåren i hela Västra Götaland. Under 2018 har projektet besökt förvaltnings-...
    Läs mer

  • Vi behöver hjälp att verifiera Begreppssystem hälso- och sjukvård
    Informatikprojektet inom FVM behöver hjälp att verifiera begreppssystem hälso- och sjukvård utifrån kommunernas verksamhet inom vård och omsorg samt elevhälsa.
    Läs mer

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad