VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nyhetsarkiv
Välfärdsutveckling

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Välfärdsutveckling


Nyheter

  • Personer med schizofreni får bättre vård och stöd genom ökad samverkan
    Arrangörer och talare vid remisskonferensen om nationella riktlinjer för vård och stöd till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, från vänster: Elna Persson, Cecilia Axelsson, Gunilla Ringbäck Weitoft, Pia Rydell, Sofia von Malortie och John Karlsson Sondell. – Alla insatser som är effektiva för personer med psykisk ohälsa är kostnadseffektiva för samhället, framhöll Sofia von Malortie som är projektledare på Socialstyrelsen, för de nationella riktlinjerna...
    Läs mer

  • Dialog om God och nära vård ur kommunperspektiv

    Emma Spak, Anna Nergårdh och Thomas Jungbeck "Det är helt avgörande att samverkan är på plats, för att vi ska klara den sömlösa vården", betonade Anna Nergårdh som är regeringens särskilda utredare i sin presentation inför drygt 100 deltagare på...
    Läs mer

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad