VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nyhetsarkiv
Välfärdsutveckling

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Välfärdsutveckling


Nyheter

 • Vägledande patientfall blir startskottet för implementeringen av nya  Hälso- och sjukvårdsavtalet
  Vägledande patientfall för stöd i den praktiska tillämpningen av Hälso- och sjukvårdsavtalet. Snart har vi ett nytt Hälso- och sjukvårdsavtal beslutat i Västra
  Götaland. Den 31 januari 2017 tog regionfullmäktige det slutliga beslutet för Västra Götalandsregionens del och under mars månad vänta...

  Läs mer

 • SKL webbsänder från nätverk om psykisk hälsa
  Tisdag den 7 februari hålls en nationell nätverksträff för länens kontaktpersoner i arbetet med överenskommelsen om Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017 .
  Läs mer

 • Hälso- och sjukvårdsavtalet beslutat i regionfullmäktige
  Sista steget i beslutsprocessen för Västra Götalandsregionens del är
  taget. Regionfullmäktige ställde sig den 31 januari 2017 bakom förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland 2017-2...

  Läs mer

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad