VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nyhetsarkiv
Välfärdsutveckling

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Välfärdsutveckling


Nyheter

  • Ny länsgemensam handlingsplan för de mest sjuka äldre antagen i LiSA
    Nuvarande plan har bytt namn till Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland och är en reviderad version av handlingsplanen 2014-2015. I arbetet med den nya planen har fokus legat bland ann...
    Läs mer

  • SKL besöker GR för presentation av propositionen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård
    Den 2 juni kommer Sveriges kommuner och landsting, SKL, till Göteborgsregionens kommunalförbund och presenterar propositionen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård.
    Läs mer

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad