VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nyhetsarkiv
Välfärdsutveckling

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Välfärdsutveckling


Nyheter

 • Samverkan och patientfokus som näring i processen när Hälso- och sjukvårdsavtalet växer fram
  Vi är nu mitt i arbetsprocessen där ett utkast till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal tas fram. Fyra arbetsgrupper arbetar i dagsläget fram underlag och innehåll utefter fyra ansvarsområden. Deadline för...
  Läs mer

 • Handlingsplanen för de mest sjuka äldre 2016-2018 på gång
  Handlingsplanen Det goda livet för de mest sjuka äldre i Västra Götaland 2016-2018. Just nu arbetar region och kommun tillsammans fram Handlingsplanen Det goda livet för de mest sjuka äldre i Västra Götaland 2016-2018. Processledare är Linda Macke och igår presenterades ett första fö...
  Läs mer

 • En särskild primärvård för de mest sjuka äldre – förslag i ny utredning
  Särskild primärvård för de mest sjuka äldre i nytt förslag Skapa en särskild primärvård för de mest sjuka äldre, det är ett av de skarpa förslagen i Göran Stiernstedt utredning om effektiviteten i sjukvården. Den 27 januari bjuder GR in till informationsträff...
  Läs mer

 • Fortsatt införande av videomöte för samordnad vård- och omsorgsplanering under 2016
  Distansmöte via video, ny mötesform för samordnad vård- och omsorgsplanering införs 2015-2016. Alternativ mötesform införs för samordnad vård-och omsorgsplanering (SVPL), ett möte då sjukhus, kommun och primärvård deltar för att tillgodose patientens behov av insatser efter utskrivning.
  Läs mer

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad