VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nyhetsarkiv
Välfärdsutveckling

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Välfärdsutveckling


Nyheter

 • 2016-års ersättningsbelopp för utskrivningsklara patienter i Västra Götaland
  Regeringen har fattat beslut om vilket belopp som ska gälla för utskrivningsklara patienter 2016. För Västra Götalands del är beloppet 4 085 kr/dygn. En ökning med 3,2 % jämfört med 2015.
  Läs mer

 • Information inför ny DOS-leverantör

  Information inför övergång till ny dosleverantör i Västra Götaland

  Läs mer

 • Premiär för webbutbildning om SIP i Västra Götaland
  Idag lanseras webbutbildningen om SIP, samordnad individuell plan. Gjord i ett samarbete mellan VästKom och Västra Götalandsregionen.
  Läs mer

 • Västbus

  VästKom säkrat fortsatt stöd till Västbus-arbetet i väntan på ny samverkansstruktur i länet mellan kommun och region

  Läs mer

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad