VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nyhetsarkiv
Välfärdsutveckling

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Välfärdsutveckling


Nyheter

  • Aktuellt om samverkansstrukturen mellan VGK och VGR
    Processen kring samverkanstrukturen i hälso- och sjukvårdsfrågor mellan huvudmännen är under fortsatt beredning. Läs mer här!
    Läs mer

  • Ta del av mer material för SIP!
    Arbetet med länsgemensamt material för SIP pågår för fullt! Nu finns även patient- och brukarinformation och implementeringsstöd. Dessutom har allt material försetts med en särskild SIP-logga. Ta del ...
    Läs mer

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad