VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.


Nyheter

  • Byte av distansmötesteknik
    Under hösten 2021 pågår ett arbete med att byta teknik för distansmöten i SAMSA

  • Färdplan och uppdaterat Hälso- och sjukvårdsavtal ute på remiss!

    Dokumenten är framtagna i samverkan mellan VästKom och Västra Götalandsregionen. I missiven beskrivs innehållet i färdplanen samt de förslag på förändringar som gjorts i HoS-avtalet med tilhörande överenskommelser.Det går fortfarande att anmäla sig till Remisskonferenserna den 4 samt den 13 oktober ...

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad