VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Protokoll

Här finns aktuella dokument samt protokoll och minnesanteckningar från möten där VästKom är sammankallande. I arkiven ligger äldre dokument som finns publicerade på vastkom.se.

Dokumenten kan även finnas publicerade på andra sidor på denna webbplats med kompletterande information och hänvisningar till dokumenten.

Protokoll från Styrelse finns under Om VästKom/Styrning och ledning

Digital välfärdsutveckling

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se