VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nulägesanalys - Personal, verksamhet, beslutsfattare 


UPPGIFTSLÄMNAREBrukares behov
Finns mål för ehälsa/ digital teknik i styrande dokument, antagna av nämnd?Har vi ett ledningssystem för informationssäkerhet?


Finns det resultat från personalundersökningar om inställning/ attityder/ kompetens kring att använda IT-system och välfärdsteknologi?Om nej vad tror ni om personal och beslutsfattares inställning och attityder till välfärdsteknologi.

Finns organisation/funktion som utbildar/ introducerar/ stödjer/ supportar personal i användning av verksamhetssystem?Finns särskild organisation/ funktion som utbildare/ introducerar/ stödjer/ supportar användandet av digital teknik i hemmet?
Finns det rutiner för tilldelning, ändring och avslut av behörigheter för personal i alla system/applikationer och åtkomst till individinformation?
Arbetar vi med någon annan aktör kring eHälsa?


Om ja, med vilka


Analys/ Fundera på!

Senast publicerad