VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nulägesanalys - Brukare

UPPGIFTSLÄMNAREBrukares behov
Använder brukarna några produkter som skulle kunna inrymmas i konceptet trygghet, service och delaktighet och som är via kommunen?Finns det eTjänster som brukaren kan använda?Finns det resultat ifrån brukarundersökningar/ medborgardialoger som handlar om attityder/ inställning till välfärdsteknologi?


Analys och funderingar

Senast publicerad