Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Betalningsansvar

Inför fakturering

Då ärenden avslutas är det viktigt att kommunen kontrollerar att uppgifterna i SAMSA är korrekta. Om kommunen bedömer att uppgifter i SAMSA inte är korrekta eller inte ska ligga till grund för fakturering ska kommunen kontakta sjukhuset där den enskilde varit inskriven. En sådan begäran ska ha kommit sjukhuset tillhanda senast den 12:e i efterföljande månad, för att hinna åtgärdas innan beräkningen fryses i SAMSA. Följande rutiner/kontaktväg gäller: Se Betalningsfrågor innan fakturering kolumn till höger.

Efter fakturering

Regionservice inom VGR ansvarar för fakturahanteringen efter fakturering. Kontaktuppgifter framgår av fakturan.

Medelvärdeshantering/fakturaunderlag

Instruktion i PDF format för användning: Instruktion-lathund-SAMSA Medelvärde-faktura Pdf, 447 kB, öppnas i nytt fönster.

För användare inom VGR (Åtkomst via VGR-Net):
http://samsa.vgregion.se/InvoiceReport Länk till annan webbplats.

För användare inom kommuner och privata vårdgivare (Åtkomst via SjuNet / Kommunikationstorget):
http://samsa.vgregion.sjunet.org/InvoiceReport Länk till annan webbplats.


Frågor om dokumenten på denna sida skickas till info.samsa@vgregion.se


Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131