Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Organisation

Styrgrupp IT i Väst, SITIV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har till uppgift att styra och leda arbetet kring de IT-stöd som är gemensamma för Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är den regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Representanter i VVG utses från de delregionala vårdsamverkansgrupperna Västkom samt Västra Götalandsregionens koncernledning

Ledningsråd samordnad hälsa, vård och omsorg säkerställer fortsatt förvaltning och utveckling av överenskommelse och riktlinje mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt riktlinje för samordnad individuell plan (SIP) i Västra Götland samt ansvarar för IT-tjänsten SAMSA. Uppdragsbeskrivning ledningsråd Pdf, 216 kB.. Representanter i Ledningsrådet utses från de delregionala vårdsamverkansgrupperna. Ledningsrådet beslutar om årlig förvaltningsplan Pdf, 338 kB, öppnas i nytt fönster.

Under 2022 har en ny utvecklingsstrategi tagits fram: Utvecklingsstrategi 2023-2026 SAMSA IT-tjänst och samordnad hälsa, vård och omsorg Pdf, 165 kB.

GITS Operativ förvaltning ansvarar för genomförandet av förvaltningplanen med stöd av Förvaltningsgrupp SAMSA med tillhörande arbetsgrupper för beredning och operativt arbete

Bilden nedan är klickbar

Organisation Ledningsråd GITS operativ förvaltning Vårdsamverkan SITIV Förvaltningsgrupp SAMSA Avvikelser i samverkan

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131