Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Ledningsråd

Ledningsråd samordnad hälsa, vård och omsorg säkerställer fortsatt förvaltning och utveckling av överenskommelse och riktlinje mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt riktlinje för samordnad individuell plan (SIP) i Västra Götland samt ansvarar för IT-tjänsten SAMSA. Ledningsrådet beslutar även om årlig förvaltningsplanlänk till annan webbplats

VästKom
Jeanette Andersson, Ordförande, VästKom

VGR
Anne-Marie Svensson, Vice ordförande, Västra Götalandsregionen

Kommun och sjukvård, samverkan i Göteborgsområdet

Erika Hägg, Förvaltningschef Partille kommun

Anette Johannesson, Avdelningschef Stadsledningskontoret Göteborgs stad

Åsa Cronberg Lind, PVO-Chef Närhälsan

Maria Taranger, Verksamhetschef SU

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Ingela Thorell, Processledare Närhälsan

Carina Stavåsen, MAS Ulricehamns kommun

Närvårdssamverkan SAMLA

Jenny Nilsson, Verksamhetschef Medpro clinic Noltorp

Anita Hedström, Förvaltningschef Alingsås Kommun

SIMBA

Noomi Holmberg, Verksamhetschef Kungälvs kommun

Katarina Andersson, Bitr. sjukhusdirektör, Sjukhusen i Väster

Vårdsamverkan Fyrbodal

Eva Andersson, Socialchef Lysekils kommun

Björn Järbur, Sjukhusdirektör NU sjukvården

Vårdsamverkan Skaraborg

Lotta Hjoberg, Vård och omsorgschef, Lidköpings kommun

Beate Poetzsch, Områdeschef Närhälsan


Minnesanteckningar Ledningsråd

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131