Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Tillgänglighetsredogörelse

GITS står bakom den här webbplatsen som ska kunna användas av så många som möjligt. Redogörelsen beskriver hur gitsvg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av webbplatsen är inte helt tillgängliga

Vad kan du göra som du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från gitsvg.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss att du behöver information i alternativt format. Du kan skicka e-post till gits@vgregion.se. Svarstiden är normalt två arbetsdagar

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webblatsens tillgänglighet om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns genom gits@vgregion.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Bildlänkar som saknar textalternativ (WCAG 2.4.4)
  • Formatering med hjälp av HTML, förekomst av fetstil och att rubriker saknar text (WCAG 1.3.1)
  • Länkar som identifieras efter färg (WCAG 1.4.1)
  • Formulärfält som inte grupperats eller saknas beskrivning (WCAG 3.3.2)
  • Det saknas textning på filmer.
  • Det saknas syntolkning på filmer.

Oskäligt betungande

  • Filmmaterial från konferens äldre än 2020-09-30

Hur vi testat webbplatsen

Löpande kontroller av tillgängligheten på gitsvg.se görs med hjälp av intern expertis och automatiska tester.

Webbplatsen publicerades den 10 januari 2019

Senaste bedömningen gjordes den 14 oktober 2020

Redogörelsen uppdaterades den 14 oktober 2020

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131