VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Resultatredovisning 2023

Resultatredovisning av uppföljning och analys genomförd av delregional vårdsamverkan

Resultatet av det vi följer upp inom vårdsamverkan ska vara ett stöd för att driva utvecklingen framåt både för den enskilde individen och för verksamheten.

Vårdsamverkan Västra Götaland ansvarar för uppföljning och analys på länsnivå samt att med stöd av resultatet driva det länsgemensamma utvecklingsarbetet framåt. På delregional och lokal nivå är uppdraget att regelbundet genomföra uppföljning och analys, planera och genomföra aktiviteter samt vara ett stöd för implementering när nya styrdokument tas fram.

I den länsgemensamma rapporten för uppföljning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns identifierade indikatorer och centrala mått för samverkan identifierade. Resultat för samtliga indikatorer och mått finns att hämta i nationella och regionala datakällor och är sammanställda i en resultatrapport.

En resultatredovisning ska årligen återkopplas till länsnivån för vårdsamverkan och där sammanställas till en årsredovisning. Underlaget ska ses som ett underlag för fortsatt utvecklingsarbete och ge förutsättningar för prioriteringar av identifierade behov.

Svar önskas senast 15 december

Material från samtliga delregionala vårdsamverkansområden sammanställs i en årsredovisning för det länsgemensamma uppföljnings- och analysarbetet. Årsredovisningen presenteras för VVG i början av 2024 och ska då ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se