VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Utredning Beredskapslager i kommunerna i Västra Götaland - frågeställning november 2020

På uppdrag av Sveriges kommuner och regioner, SKR, samlar VästKom in information om kommunernas beredskap för lagerhållning och upphandling av sjukvårdsprodukter. Detta i samband med en utredning av hälso- och sjukvårdens beredskap.

Utredningens övergripande uppdrag är att, avgränsat till hälso- och sjukvårdssektorn, göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap.

Detta är en sluten frågeställning skickad till kommunernas kontaktpersoner.


Vi behöver ha ditt svar senast 11 november


Du måste logga in för att kunna delta i undersökningen. Använd inloggningsuppgifterna som skickats till dig med e-post.
Användare:
Lösenord:

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084