VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Utrustning och material via VG Regionen

Vi stänger ner vår portal för material 16 september!

Vi upplever att ni i de flesta fall har hittat era kanaler för inköp, vilket är glädjande. Det akuta läget har övergått till ett mer normalläge så vi stänger ner portalen och behåller det som finns kvar på lager för kommande krisbehov.

Om det kommer nya akuta behov av att fördela material kommer vi givetvis att återgå till och öppna upp för denna fördelningsfunktion


Tack för att ni har hjälpt till att få detta att fungera!

VG Regionen och VästKom


Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Om du behöver justera kontaktuppgifter eller ert behov - maila covidinfo@vastkom.se

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084