VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Utrustning och material via VG Regionen


Uppskatta ert behov för de kommande 2 veckorna.

Vi förbehåller oss rätten att justera den begärda mängden, alternativt dela upp leveransen av ert uppskattade behov, för att alla kommuner som har behov ska kunna få material.

Påminner igen, bygg inga lager lokalt eftersom detta kan innebära att kommuner med verkliga behov står utan material.


Tack för att du använder vår Rapportportal

VG Regionen och VästKom


Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Om du behöver justera kontaktuppgifter eller ert behov - maila covidinfo@vastkom.se

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084