VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Utrustning och material via VG Regionen


Formuläret är öppet för begäran om material måndag kl.08:00 - onsdag kl.11:00 för innevarande vecka. Tack för att du använder vår Rapportportal

VG Regionen och VästKom


Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Om du behöver justera kontaktuppgifter eller ert behov - maila info@vastkom.se

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084