VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Tillgångsrapportering av skyddsutrustning och materiel som tillhandahålls via Socialstyrelsen.


Det är möjligt att rapportera tillgången varje måndag mellan kl. 08:00 och 15:00

Vi har justerat dag och tid för tillgångsrapportering för att stämma överens med de nya rutinerna för begäran av resurser som ni gör på Socialstyrelsens portal, nya rutiner på båda platserna från vecka 20.

Notera att länken som ni har fått gäller endast INNEVARANDE vecka och EN gång.Stort tack för att du rapporterar!

VästKom och Länsstyrelsen i Västra Götaland


Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Om du behöver justera kontaktuppgifter till dig som rapporterar in - maila covidinfo@vastkom.se

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084