VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Tillgångsrapportering av skyddsutrustning och materiel som tillhandahålls av Socialstyrelsen.


Det möjligt att rapportera tillgången varje onsdag mellan kl. 11:00 och 17:00

Förlängd tid till torsdag 7 maj kl. 10:00Stort tack för att du rapporterar in er aktuella tillgång på resurser!

VästKom och Länsstyrelsen Västra Götaland


Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Om du behöver justera kontaktuppgifter till dig som rapporterar in - maila info@vastkom.se

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084