VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Tillgångsrapportering av skyddsutrustning och material.

Som ett komplement till Socialstyrelsens Rapporteringsportal, där ni redan varje måndag fyller i er begäran om skyddsmaterial, vill vi ha uppgifter om aktuellt läge i er kommun vad gäller skyddsutrustning och materiel.

Det är du som är kontakt-/sambandsperson i din kommun som har fått inloggningsuppgifter och som kan rapportera in er aktuella tillgång av olika resurser enligt Socialstyrelsens lista.

Om ni har ett överskott av någon artikel är vi tacksamma om vi kan få omfördela dessa till en behövande kommun i regionen. Vi har alla olika behov av material i olika omgångar, så om vi hjälper varandra och inte bygger lager lokalt så kan vi få detta att rulla på.

 

Stort tack för att du rapporterar!

VästKom och Länsstyrelsen i Västra Götaland


Om du behöver justera kontaktuppgifter för er kommun - maila covidinfo@vastkom.se

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084