VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Herrljunga kommun

Följande resurs har Herrljunga kommun möjlighet att dela med sig av till er som behöver!

Ni sköter själva kontakt och leveranser samt faktureringen er emellan.


Vänligen notera att resurserna i denna portal för medling från de enskilda kommunernas överskott medlas direkt mellan kommunerna, från överskott till behövande. Ni gör enskilt upp affärerna mellan er, VästKom erbjuder bara en yta och möjlighet. Alla frågor om resurserna besvaras direkt av kommunen som har överskottet.

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084