VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Ytdesinfektion från Perstorp

Innehåller: Etanol, Isopropanol, n-Butanol

Färdig brukslösning av denaturerad etanol för ytdesinficering. Innehåller EJ tensider.

Använd för desinficering av släta och i förväg rengjorda och torra ytor under god ventilation. Bearbeta ytan mekaniskt och låt verka i minst 60 sek. Lämna ytan lätt fuktig och låt lufttorka. Undvik kontakt med ögonen. Använd skyddshandskar. Torka upp spill med papper eller absorptionsmedel.


Åtgärder vid första hjälpen - i övrigt läs dokumentationen!

Inandning

Kontakta läkare om symptom kvarstår.

Hudkontakt

Kontakta läkare om hudirritationen kvarstår.

Ögonkontakt

Skölj omedelbart ögonen, även under ögonlocken, med vatten i minst 5-10 minuter.
Använd ljummet vatten om möjligt. Kontakta läkare.

Förtäring

Skölj ur munnen och drick rikligt med vatten. Framkalla inte kräkning utan läkares
inrådan. Om större mängd svalts eller du inte mår bra, sök läkarvård.

Dokumentationöppnas i nytt fönster från leverantören

Datablad från leverantören

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084