VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Rekvirering av medel för suicidprevention - vårdsamverkan

Inom ramen för överenskommelse om psykisk hälsa mellan regeringen och SKR 2020 fördelas medel för arbete med suicidprevention. Strygrupp psykisk hälsa i Västra Götaland har beslutat att bl.a. fördela medel till huvudmännen inom ramen för delregioinal vårdsamverkan.

Samverkan i Gbg

4 280 786 kr

SIMBA

696 985 kr

SAMLA

486 388 kr

Vårdsamverkan Fyrbodal

1 669 940 kr

Närvårdssamverkan i Skaraborg

1 555 944 kr

Södra Älvsborg

1 309 958 kr


Medel till delregional vårdsamverkan

Stöd till utvecklingsarbete - förebyggande arbete för suicidprevention inom ramen för delregional vårdsamverkan. Medlen är avropade från SKR inom ramen för Överenskommelse psykisk hälsa 2020.
Betalningsmottagare * (obligatorisk)
Stöd till utvecklingsarbete - förebyggande arbete för suicidprevention inom ramen för delregional vårdsamverkan. Medlen är avropade från SKR inom ramen för Överenskommelse psykisk hälsa 2020.Märkning av medlen (betalningsreferens):

Frågor besvaras av:
Charlotta Wilhelmsson, Strateg Välfärdsutveckling, VästKom

Senast publicerad