VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Rekvirering av medel för suicidprevention - kommunalförbunden

Inom ramen för överenskommelse om psykisk hälsa mellan regeringen och SKR 2020 fördelas medel för arbete med suicidprevention. Strygrupp psykisk hälsa i Västra Götaland har beslutat att fördela medel till huvudmännen via VästKom och regionen samt till delregional vårdsamverkan.

Denna blankett avser rekvirering av medel till kommunalförbunden enligt nedan:

GR

5 545 787 kr

Fyrbodal

1 588 312 kr

Boråsregionen

1 309 958 kr

Skaraborg

1 555 944 kr


Medel till kommunalförbunden

Stöd till utvecklingsarbete - förebyggande arbete för suicidprevention på kommunsidan. Medlen är avropade från SKR inom ramen för Överenskommelse psykisk hälsa 2020.
Betalningsmottagare * (obligatorisk)
Stöd till utvecklingsarbete - förebyggande arbete för suicidprevention på kommunsidan. Medlen är avropade från SKR inom ramen för Överenskommelse psykisk hälsa 2020.

Märkning av medlen (betalningsreferens):

Frågor besvaras av:
Charlotta Wilhelmsson, strateg välfärd, VästKom

Senast publicerad