VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Rekvirering av medel för samverkan kring personer med samsjuklighet - kommunalförbunden

Inom ramen för överenskommelse om psykisk hälsa mellan regeringen och SKR 2020 fördelas medel för arbete med samsjuklighet. Styrgrupp psykisk hälsa har beslutat att avsätta medel för koordinatorer. För uppdraget anställer Västra Götalandsregionen en koordinator på 100 % tjänst. För kommunsidan anställer respektive kommunalförbund en koordinator i den utsträckning tilldelade medel tillåter. Dessa fem koordinatorer ska arbeta i nära samverkan med varandra och lägga upp
delar av arbetet gemensamt utifrån delregionala behov och förutsättningar, men också med avsikt om en gemensam riktning i länet. Koordinatorerna ska verka tillsammans med delregional vårdsamverkan inom respektive geografiska området.

Denna blankett avser rekvirering av medel till kommunalförbunden enligt nedan:

GR

554 579 kr

Fyrbodal

158 831 kr

Skaraborg

155 594 kr

Boråsregionen

130 996 kr


Medel till kommunalförbunden

Medel för samverkan kring personer med samsjuklighet på kommunsidan. Medlen är avropade från SKR inom ramen för Överenskommelse psykisk hälsa 2020.
Betalningsmottagare * (obligatorisk)
Medel för samverkan kring personer med samsjuklighet på kommunsidan. Medlen är avropade från SKR inom ramen för Överenskommelse psykisk hälsa 2020.

Märkning av medlen (betalningsreferens):

Frågor besvaras av:
Madeleine.nilsson@vastkom.se, processledare välfärd, VästKom

Senast publicerad