VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Rekvirering av medel för suicidprevention 2021- kommunalförbund

Inom ramen för överenskommelse om psykisk hälsa mellan regeringen och SKR 2021 fördelas medel för arbete med suicidprevention. Strygrupp psykisk hälsa i Västra Götaland har beslutat att bl.a. fördela medel till huvudmännen.

Göteborgsregionen

5 555 019 kr

Skaraborg

1 549 999 kr

Sjuhärad

1 306 305 kr

Fyrbodal

1 578 499 kr


Medel till delregional vårdsamverkan

Stöd till utvecklingsarbete - Suicidpreventivt arbete inom ramen för Handlingsplan för Suicidprevention 2020-2025. Medlen är avropade från SKR inom ramen för Överenskommelse psykisk hälsa 2021
Betalningsmottagare * (obligatorisk)
Stöd till utvecklingsarbete - Suicidpreventivt arbete inom ramen för Handlingsplan för Suicidprevention 2020-2025. Medlen är avropade från SKR inom ramen för Överenskommelse psykisk hälsa 2021

Märkning av medlen (betalningsreferens):

Frågor besvaras av:
Malin Frisk, Länssamordnare suicidprevention

Senast publicerad