VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Rekvirering av medel kopplat till länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa 2018-2020

För VästKoms hantering och utbetalning av medel till Vårdsamverkansarenorna för arbete med genomförandeplaner och aktiviteter inom ramen för ”Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa”, används detta formulär för avrop.

Uppdragshandling SIP - medel till delregional vårdsamverkan


Betalningsmottagare
Utvecklingsmedel för samordnad individuell plan (SIP). Medlen är avropade från SKR inom ramen för Överenskommelse psykisk hälsa 2020. * (obligatorisk)
Betalningsmottagare

Frågor besvaras av:
Madeleine Nilsson, processledare, VästKom

Senast publicerad