VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Rekvirering av medel kopplat till länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa 2018-2020

I överenskommelse (ök) psykisk hälsa mellan regeringen och SKL 2020 riktas medel för samverkan. Medlen har, efter överenskommelse emellan parterna rekvirerats av VästKom. Nyttjande av medlen har beretts av styrgrupp psykisk hälsa med utgångspunkt i länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020 samt Överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och droger och spel.


Stöd till utvecklingsarbete gällande SAMSJUKLIGHET inom ramen för delregional vårdsamverkan. Medlen är avropade från SKR inom ramen för Överenskommelse psykisk hälsa 2020.
Betalningsmottagare * (obligatorisk)
Stöd till utvecklingsarbete gällande SAMSJUKLIGHET inom ramen för delregional vårdsamverkan. Medlen är avropade från SKR inom ramen för Överenskommelse psykisk hälsa 2020.


Frågor besvaras av:
Madeleine Nilsson, processledare, VästKom

Senast publicerad