VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Rekvirering av medel kopplat till länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa 2018-2020

För VästKoms hantering och utbetalning av medel till Vårdsamverkansarenorna för arbete med genomförandeplaner och aktiviteter inom ramen för ”Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa”, används detta formulär för avrop.

Uppdragshandling samsjuklighet - medel till delregional vårdsamverkan


Stöd till utvecklingsarbete kring samsjuklighet inom ramen för delregional vårdsamverkan. Medlen är avropade från SKR inom ramen för Överenskommelse psykisk hälsa 2019.
Betalningsmottagare * (obligatorisk)
Stöd till utvecklingsarbete kring samsjuklighet inom ramen för delregional vårdsamverkan. Medlen är avropade från SKR inom ramen för Överenskommelse psykisk hälsa 2019.

Frågor besvaras av:
Charlotta Wilhelmsson, processledare, VästKom

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084