VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Rekvirering av medel kopplat till länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa 2018-2020

För VästKoms hantering och utbetalning av medel till Vårdsamverkansarenorna för arbete med genomförandeplaner och aktiviteter inom ramen för ”Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa”, används detta formulär för avrop.

Riktlinjer för medel till vårdsamverkan inkl. definierade belopp


Stöd till genomförande av handlingsplan psykisk hälsa 2018-2020 inom ramen för delregional vårdsamverkan. Medlen är avropade från SKR inom ramen för Överenskommelse psykisk hälsa 2020.
Betalningsmottagare: * (obligatorisk)
Stöd till genomförande av handlingsplan psykisk hälsa 2018-2020 inom ramen för delregional vårdsamverkan. Medlen är avropade från SKR inom ramen för Överenskommelse psykisk hälsa 2020.Märkning av medlen (betalningsreferens):

Frågor besvaras av:
Charlotta Wilhelmsson, strateg välfärd, VästKom

Senast publicerad