VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Redovisning av medel - Suicidpreventivt arbete i Västra götaland 2020

För redovisning av medel till kommunerna i Göteborgregionens kommunalförbund för arbete med aktiviteter inom ramen för ”Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa” och suicidpreventivt arbete, används detta formulär.

 

Redovisning för:  * (obligatorisk)

Medel har använts till:
- flera alternativ kan väljas * (obligatorisk)
Medel har använts till:

Har er kommun en handlingsplan för suicidprevention?  * (obligatorisk)


Påverkan av Pandemin
Har planerade aktiviteter under året ändrats med anledning av Covid -19-pandemin? * (obligatorisk)
Påverkan av Pandemin
Övrigt

Frågor besvaras av:
Cecilia Axelsson, planeringsledare, Göteborgsregionen (GR)

Senast publicerad