VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Överenskommelse Psykisk hälsa 2019-2020

Beslutsunderlag 

I december 2016 beslutade samtliga kommuner att samfinansiera det länsgemensamma arbetet med framtagande och delvis genomförande av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa. I oktober 2017 fattades beslut om handlingsplanen i den länsgemensamma styrgruppen. Därefter har den hanterats av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och Samrådsorganet (SRO) innan det gick för ställningstagande till respektive huvudman. 

Handlingsplanen gäller 2018-2020 och det behövs ett länsgemensamt arbete även för 2019-2020 så nu behövs beslut om fortsatt samarbete och gemensam finansiering för de åren enligt kommunicerat underlag. Senast den 15 dec behövs svar från behörig tjänsteman i respektive kommun.


Kommunalförbundsområde: * (obligatorisk)

Jag har mandat för min kommun och svarar i egenskap av:  * (obligatorisk)
Vi accepterar medfinansiering av länsarbete kring psykisk hälsa 2018-2020 * (obligatorisk)Frågor besvaras av:
Thomas Jungbeck, direktör, VästKom
Charlotta Wilhelmsson, processledare, VästKom

Senast publicerad