VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Antagna dokument

Innehåll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Inventering av vård och stöd samsjuklighet - reviderad - slutlig.pdf Pdf, 212 kB. 212 kB 2020-05-29 08.30
UH Barn och unga - delregional vårdsamverkan - slutlig.pdf Pdf, 202 kB. 202 kB 2020-05-29 08.30
UH förstudie Utreda förutsättningarna för upphandlingsförfarandet av HVB-platser -slutlig.pdf Pdf, 161 kB. 161 kB 2020-05-29 08.30
UH koordinatorer för samverkan kring personer med samsjuklighet 2019 - slutlig.pdf Pdf, 242 kB. 242 kB 2020-06-08 14.14
UH Stärka arbetet med SIP 2020 - slutlig.pdf Pdf, 174 kB. 174 kB 2020-05-29 08.30
UH Suicid - delregional vårdsamverkan - slutlig.pdf Pdf, 185 kB. 185 kB 2020-05-29 08.30
UH Suicid - kommunsidan - slutlig.pdf Pdf, 166 kB. 166 kB 2020-05-29 08.30
Uppdragshandling samsjuklighet - delregional vårdsamverkan - slutlig.pdf Pdf, 200 kB. 200 kB 2020-05-29 08.31
Uppdragshandling SIP - delregional vårdsamverkan - slutlig.pdf Pdf, 207 kB. 207 kB 2020-05-29 08.31
UH Statsbidrag för att öka brukarsamverkan 2020 - slutlig.pdf Pdf, 166 kB. 166 kB 2020-05-29 08.31
Riktlinjer för medel till vårdsamverkan 2019-2020 - slutlig.pdf Pdf, 190 kB. 190 kB 2020-05-29 08.49
Brev ang psykisk hälsa till kommunerna 2020.pdf Pdf, 98 kB. 98 kB 2020-05-29 08.55
Partsgemensam satsning på samverkan avseende samsjuklighet - antagen av VVG 2019-11-28.pdf Pdf, 218 kB. 218 kB 2020-05-29 08.59
RU Barn och unga - delregional vårdsamverkan - 2020.pdf Pdf, 200 kB. 200 kB 2020-11-09 15.32
RU Implementering ÖK barn och unga 2019.pdf Pdf, 170 kB. 170 kB 2020-11-09 15.33
RU SIP - 2020.pdf Pdf, 200 kB. 200 kB 2020-11-09 15.33
UH Länsgemensam samordnare för suicidprevention 2020 - slutlig.pdf Pdf, 119 kB. 119 kB 2020-11-23 10.04
Riktlinjer för medel till vårdsamverkan 2020 - reviderad o slutlig.pdf Pdf, 180 kB. 180 kB 2020-12-07 13.23
RU samsjuklighet delregional vårdsamverkan samt VGR 2020 - slutlig.pdf Pdf, 181 kB. 181 kB 2020-12-17 13.16
Beslutad fördelning av gemensamma medel samsjuklighet-psykisk hälsa 2021 VVG-SRO 210423.pdf Pdf, 377 kB. 377 kB 2021-04-21 15.55
Beslutad Fördelning av Gemensamma medel Suicidprevention VVG-SRO 210423.pdf Pdf, 350 kB. 350 kB 2021-04-21 15.55
Beslutad fördelning av medel Brukarmedverkan Psykisk hälsa VVG-SRO 210423.pdf Pdf, 328 kB. 328 kB 2021-04-21 15.55
RU delregional vårdsamverkan 2021.pdf Pdf, 276 kB. 276 kB 2021-06-15 11.01
RU suicidprevention kommunalförbund 2021.pdf Pdf, 219 kB. 219 kB 2021-06-15 11.01

Senast publicerad