VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Antagna dokument

Innehåll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Inventering av vård och stöd samsjuklighet - reviderad - slutlig.pdf 212 kB 2020-05-29 08.30
UH Barn och unga - delregional vårdsamverkan - slutlig.pdf 202 kB 2020-05-29 08.30
UH förstudie Utreda förutsättningarna för upphandlingsförfarandet av HVB-platser -slutlig.pdf 161 kB 2020-05-29 08.30
UH koordinatorer för samverkan kring personer med samsjuklighet 2019 - slutlig.pdf 242 kB 2020-06-08 14.14
UH Stärka arbetet med SIP 2020 - slutlig.pdf 174 kB 2020-05-29 08.30
UH Suicid - delregional vårdsamverkan - slutlig.pdf 185 kB 2020-05-29 08.30
UH Suicid - kommunsidan - slutlig.pdf 166 kB 2020-05-29 08.30
Uppdragshandling samsjuklighet - delregional vårdsamverkan - slutlig.pdf 200 kB 2020-05-29 08.31
Uppdragshandling SIP - delregional vårdsamverkan - slutlig.pdf 207 kB 2020-05-29 08.31
UH Statsbidrag för att öka brukarsamverkan 2020 - slutlig.pdf 166 kB 2020-05-29 08.31
Riktlinjer för medel till vårdsamverkan 2019-2020 - slutlig.pdf 190 kB 2020-05-29 08.49
Brev ang psykisk hälsa till kommunerna 2020.pdf 98 kB 2020-05-29 08.55
Partsgemensam satsning på samverkan avseende samsjuklighet - antagen av VVG 2019-11-28.pdf 218 kB 2020-05-29 08.59
RU Barn och unga - delregional vårdsamverkan - 2020.pdf 200 kB 2020-11-09 15.32
RU Implementering ÖK barn och unga 2019.pdf 170 kB 2020-11-09 15.33
RU SIP - 2020.pdf 200 kB 2020-11-09 15.33
UH Länsgemensam samordnare för suicidprevention 2020 - slutlig.pdf 119 kB 2020-11-23 10.04
Riktlinjer för medel till vårdsamverkan 2020 - reviderad o slutlig.pdf 180 kB 2020-12-07 13.23
RU samsjuklighet delregional vårdsamverkan samt VGR 2020 - slutlig.pdf 181 kB 2020-12-17 13.16

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084