VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Psykisk hälsa

 

 

Kommunen ska initiera, planera och samordna sociala insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom, och har även ansvar för viss hälso- och sjukvård. Samverkan med psykiatrin är avgörande för att de ska få ett självständigt, värdigt och aktivt liv i gemenskap med andra.

Kontakt Anneli Bjerde

Anneli Assmundson Bjerde
Enhetschef Välfärdsutveckling

Telefon: 073-335 85 16
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se

Senast publicerad