VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kunskapsutveckling

Många utmaningar inom socialtjänsten är gemensamma för de 49 kommunerna och nära kopplade till Västra Götalandsregionens verksamhet. Därför pågår ett arbete med att bygga upp en regional samverkans- och stödstruktur för kunskapsutveckling inom socialtjänsten.

Kontakt Anneli Bjerde

Anneli Assmundson Bjerde
Enhetschef Välfärdsutveckling

Telefon: 073-335 85 16
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se

Senast publicerad