VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland pågår 2015-2017

Hälso- och sjukvårdsavtalet

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i överenskommelse, också reviderats.

Under hösten 2021 är förslaget på Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser ute på remiss hos Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland


Senast publicerad