VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen har gemensamt ansvar för att tillgodose medborgarnas behov av vård och omsorg. Samarbete präglat av en förtroendefull och öppen dialog är en förutsättning för att möta framtidens utmaningar och sätta individens behov i fokus.

VästKom jobbar på uppdrag av de fyra kommunalförbunden som i sin tur samlar de 49 kommunerna i Västra Götaland. Inom området socialtjänst och hälso- och sjukvård sker det mesta av arbetet i samverkan med Västra Götalandsregionen. Sedan 2018 finns en gemensam webbsida för Vårdsamverkan i Västra Götaland - www.vardsamverkan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - med information om aktuella projekt och om organisationen för samverkan samt de gemensamma avtalen, överenskommelserna och handlingsplanerna.

  • Frågor bereds tillsammans med företrädare för kommunalförbunden inom ramen för beredningsgrupp VGK.
  • Samverkansfrågorna hanteras i Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och det politiska samrådet (SRO).
  • De mellankommunala frågorna hanteras i VästKoms styrelse.
Nyheter från Vårdsamverkan.se

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se