VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Bredbandssamverkan i Västra Götaland

I Västra Götaland är det Västra Götalandsregionen som har ansvar för samverkan kring bredbandsutbyggnaden i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen arbetar operativt för att genomföra IT-infrastrukturstrategin via arbetsgruppen UBit, (Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur), och föreningen Great (Göteborg Region Easy Access Technology).

Arbetsgruppen UBit består av representanter från de fyra kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen. UBit hjälper kommunerna genom att sprida information och ge råd. För att följa utvecklingen på marknaden sker även nära kontakter med kommersiella aktörer.

Läs mer via länkarna nedan

Kontakt Karl Fors

Karl Fors
Enhetschef Digital verksamhetsutveckling

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se

Senast publicerad