VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Rapportering -
för utbetalning av ersättning för nedlagd arbetstid av verksamhetsexperter i Program Millennium

Ersättningen utbetalas direkt till det Bank- eller PlusGiro för arbetsstället som rapporterats till VästKom | Program Millennium

Bakgrund

Verksamhetsexperter rekryteras från kommunerna för att delta i utvecklingsarbetet med att anpassa och utveckla Millennium-systemet. De Verksamhetsexperter som deltar i arbetet som kräver mer än 10% av arbetstiden ska ersättas.

Ersättningsmodell och fakturering

Ersättning utgår för nedlagd tid med 360 kr/timme.

Tidsrapportering sker löpande till VästKom | Program Millennium. Rapporteringen sammanställs halvårsvis under kvartal 1 och vartal 3 för att därefter under nästkommande månad utbetalas direkt till det arbetsställe som lånat ut Verksamhetsexperten.

Årsvis fakturering till kommunerna

Det totala antalet nedlagda timmar fördelas årsvis på samtliga 49 kommuner/antal invånare som därefter gemensamt betalar för nedlagd tid. Den totala summan faktureras årligen i kvartal 3.

Faktureringsrubrik: Implementeringsersättning Verksamhetsexperter.

För att säkerställa att utbetalningarna hamnar på rätt ställe i er kommun ber vi dig att fylla i följande formulär senast fredag 6 oktober 2023.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 29 september klockan 12.59.

Senast publicerad | johanna.hansson@vastkom.se